oficiálne stránky neoficiálnej obce...

Dom bojovej slávy v Kalnej nad Hronom (16 km)

Dom bojovej slávy v Kalnej nad Hronom je vysunutou expozíciou Tekovského múzea v Leviciach. Verejnosti bol sprístupnený roku 1974. Nachádza sa na ľavom brehu Hrona, neďaleko mosta pri obci. Expozícia je venovaná histórii vojnových udalostí na dolnom Pohroní od najstarích čias do konca 2. svetovej vojny. Vystavené muzeálne predmety dokumentujú vývoj výzbroje a vojenskej techniky počnúc mladšou kamennou dobou. Plošné aj trojrozmerné materiály pripomínajú vojnové udalosti, ktoré sa odohrali na tomto území.

V. - IX. utorok 10.00 - 14.00, štvrtok 10.00 - 14.00, sobota - nedeľa 12.00 - 16.00

X. - IV. nedeľa 11.00 - 15.00
 

zdroj: www.skg.sk

foto: www.kalna.eu

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode