oficiálne stránky neoficiálnej obce...

Pamätná izba Franza Schuberta v Želiezovciach (18 km)

Je umiestená v tzv. Sovom zámočku, kde svetoznámy hudobný skladateľ Franz Schubert pôsobil v rodine Eszterházyovcov ako učiteľ hudby, počas svojich dvoch pobytov v roku 1818 a 1824. Vysunutá expozícia Tekovského múzea v Leviciach pomocou dokumentov, dobového nábytku a inventára zaznamenáva pôsobenie tohto hudobného skladateľa v Želiezovciach.

Pamätná izba Franza Schuberta v Želiezovciach je otvorená nasledovne:

máj - september

stredu 9.00 - 17.00 hod. 
nedeľa 12.00 - 17.00 hod.
 
Pre hromadné návštevy aj iné dni volajte
t. č.: 036/6312 112
 

Kultúrne pamiatky ˇv Želiezovciach, zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR :
 

  • • barokový kaštieľ, 1720, klasicistická úprava v parku Franza Schuberta 
  • • rím.-kat. kostol sv. Jakuba v Želiezovciach - stredoveké gotické nástenné maľby - národná kultúrna pamiatka s vyhláseným ochranným pásmom 
  • • pomník Franza Schuberta - 20. storočie 
  • • Schubertov pavilón - klasicizmus 
  • • hrobka Esterházyovcov na cintoríne - neogotická II. pol. 19. storočia. 
  • • anglický park Franza Schuberta v Želiezovciach

 

zdroj: www.zeliezovce.sk

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode